Velkommen til Klæbu Industrier AS

Klæbu Industrier AS er en bedrift som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne/arbeidsfunksjon, og vi prøver etter beste evne å tilbakeføre personer til et aktivt arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi gir hver deltaker utfordringer som er tilpasset den enkelte. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og følelsen av å delta i det sosiale liv.

Klæbu Industrier skal oppleves som en arbeidsplass med samme status som en hvilken som helst annen bedrift.

Vår grunntro er at hvert individ hever sin selvfølelse gjennom anerkjennelse av å utføre et nyttig arbeid.

Last ned:

organisasjonskart           velkomstperm                                 verdidokument
deltakerprosess              brukerunderundersøkelse              kvalitetsforbedringsprosjekt