Tørr bjørkeved

Førsteklasses bjørkvedVeden kommer i sekker på 40 liter. Pris kr. 55,- pr. sekk. Ved tilkjøring plasserer vi veden der kunden ønsker. Vi bringer mot tillegg – kontakt Stein direkte på tlf: 400 70 135

Skriv adresse og plassering av veden i meldingsfeltet ved bestilling på nett

Bestill bjørkved her