Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Bedriften har 5 APS-plasser til disposisjon som NAV kan benytte seg av for å avklare eventuell restarbeidsevne. Underveis vil det være jevnlige samtaler med attføringsleder og aktuell arbeidsleder/avdelingsleder.

Ut fra dette vil man komme frem til målsetninger for tiltaksperioden. Samtalene kombinert med de observasjoner arbeidslederne har gjort underveis danner grunnlag for de rapportene som sendes til NAV. Ved avsluttet tiltak skal det skrives en sluttrapport som skal brukes i det videre arbeidet med din attføringssak. Det kan da være snakk om en søknad om uføretrygd, eller videre tiltaksdeltakelse på andre tiltaksformer.