Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (APO)

Vi kan også tilby denne formen for arbeidspraksis. Det som skiller denne tiltaksformen fra APS er følgende; Arbeidspraksis er åpen for ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede som har et behov for tilrettelagt arbeid og oppfølging underveis, mens APS kun kan tilbys: ”yrkeshemmede med særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging”.