Vi søker ny daglig leder!

En utfordrende og meningsfull lederstilling

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
Daglig leders hovedoppgave er å videreutvikle bedriftens strategi og målsettinger, og har det administrative hovedansvaret for resultatoppnåelsen. Bedriften er i stadig endring som følge av både endringer i bransjen og politiske føringer og tilpasninger inn mot kommunesammenslåingen. En viktig del av oppgaven er å utvikle bedriften i takt med endringene slik at vi «finner vår plass» også i en ny kommunestruktur og under endrede krav og oppdrag fra NAV.

Vedlikehold og utvikling av god kommunikasjon med kommunen som eier, kunder, leverandører og NAV er ett av virkemidlene. Andre sentrale oppgaver er økonomi- og personalansvar, samt forhandlinger og kontraktsinngåelser.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
Det søkes etter en leder med sterkt engasjement for bedriftens hovedpersoner – tiltaksdeltakerne. En leder som er kreativ og framtidsrettet i utviklingen av arbeidsmetoder, ny produksjon og nye aktiviteter. Du har relevant utdanning og ledererfaring.

Det søkes etter en leder med evne til å motivere, vise begeistring og skape entusiasme.

Vi ser etter en person med godt humør, medmenneskelighet, gjennomføringskraft, samarbeidsevne og arbeidskapasitet.

Vi tilbyr
En utfordrende og meningsfull lederstilling, lønn etter avtale i samsvar med kvalifikasjoner, samt gode pensjonsordninger.

Ta gjerne kontakt med styreleder Helge Nilsen på tlf. 909 86 865 eller konfidensiell kontakt med Avantas ved vår rådgiver Ketil Selven, tlf. 907 56 180.

Vennligst registrer kortfattet søknad med CV på www.avantas.no innen 18.juni 2017

Tørr bjørkeved

Førsteklasses bjørkvedVeden kommer i sekker på 40 liter. Pris kr. 55,- pr. sekk. Ved tilkjøring plasserer vi veden der kunden ønsker. Vi bringer mot tillegg – kontakt Stein direkte på tlf: 400 70 135

Skriv adresse og plassering av veden i meldingsfeltet ved bestilling på nett

Bestill bjørkved her

Stilling ledig!

Klar for nytenking og nye utfordringer?

Klæbu Industrier AS er en vekstbedrift som er eid av Klæbu kommune.  Vi gir arbeid til mennesker med sammensatt bistandsbehov, og tilbudet er tuftet på våre verdier:

Respekt – Samhandling – Pålitelighet – Kompetanse

Fra og med 2017 vil Klæbu Industrier AS ha operativt ansvar for Introduksjonsprogrammet i Klæbu kommune, som innbefatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere og flyktninger. Tilbudet i sin helhet vil være rettet mot arbeid og i samarbeid med Klæbu kommune er vi derfor i gang med å utvikle en spennende ny tilnærming til norskopplæring for denne gruppen.

Lærer/-e til voksenopplæring i introduksjonsprogram

Klæbu Industrier har ledig undervisningsstilling/-er i et ettårig prosjekt fra og med 01.01.2017. Stillingene kan forlenges ved utvidelse av prosjektet.

Du/dere har hele- eller deler av følgende faglige bakgrunn:

 • Pedagogisk kompetanse:
  • gjennomført lærerutdanning i Norge eller utlandet, eller
  • praktisk-pedagogisk utdanning fra Norge eller utlandet
 • Fagkunnskaper:
  • gjennomført studium i norsk som andrespråk fra universitet eller høgskole eller moduler i nordisk språk og litteratur fra Norge eller fra utlandet, minimum 30 studiepoeng.
  • gjennomført studium i samfunnsfaglige emner fra universitet eller høgskole, minst 60 studiepoeng.
 • Fagdidaktikk:
  • didaktikk i norsk som andrespråk eller i norsk eller i fremmedspråk eller
  • relevant undervisningserfaring i norsk som andrespråk eller i fremmedspråk fra Norge eller fra utlandet.

Relevant erfaring kan kompensere for deler av formell fagkompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønsket tilleggsutdanning/kompetanse:

 • Erfaring med opplæring og veiledning av voksne
 • Erfaring med undervisning av minoritetsspråklige voksne
 • Interesse for og/eller erfaring med flerkulturelt arbeid
 • Har grunnleggende IKT – kunnskap
 • Er god på klasseledelse
 • Kommuniserer godt med deltaker og kolleger
 • Har stort engasjement og arbeidsglede
 • Bidrar positivt i teamsamarbeid og har godt humør

Vi tilbyr:

 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Etablere- og utvikle ny metodisk tilnærming til gjennomføring av introduksjonsloven
 • En spennende arbeidshverdag med utviklingsmuligheter.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Søknad med CV sendes til:

firmapost@klabuindustrier.no, eller

Klæbu Industrier AS
Brandhaugveien 2
7540 Klæbu

Søknadsfrist snarest mulig, senest 07.10.16

Spørsmål rettes til daglig leder Børge Hergren på tlf. 911 55 354 eller attføringsansvarlig Espen Engebretsen på tlf. 993 21 466.

 

Stilling ledig som hjelpemiddeltekniker

Klæbu Industrier AS er en arbeidsmarkedsbedrift beliggende i Klæbu kommune.

Vi tilbyr tilrettelagt arbeid, arbeidsutprøving og avklaring både internt og eksternt på oppdrag fra Nav. Vi jobber med å tilbakeføre personer til et aktivt arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi gir hver enkelt deltaker utfordringer som er tilpasset den enkelte. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og følelsen av å delta i det sosiale liv. På VAM-torget gis dagtilbud til psykisk utviklingshemmede og andre med sammensatte behov. Vi drifter også kommunens hjelpemiddellager og søker nå etter en ny medarbeider. Mer info om bedriften på www.klabuindustrier.no

Kvalifikasjoner:
-Vi søker fortrinnsvis en person med fagbrev i håndverksmessig og/eller teknisk utdanning. Det kan åpnes for kandidater med annen relevant utdanning og erfaring.
-Erfaring med praktisk og teknisk arbeid.
-Søker må inneha kunnskaper om målrettet miljøarbeid og vise til gode samarbeidsevner.
-MÅ ha minimum sertifikat for bil klasse B.
-Gode datakunnskaper er en fordel.

Arbeidsoppgaver:
-Service/vedlikehold, montering/nedmontering av tekniske hjelpemidler.
-Du må påregne arbeid med et bredt spekter av hjelpemidler til personlig stell, forflytning, dagliglivsaktiviteter med mer.
-Enklere tilrettelegging i bolig i samarbeid med bl.a. ergoterapeuter.

Personlige egenskaper:
-Vi søker etter en person med engasjement, godt humør og evne til å inngi tillit.
-Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ og opptre løsningsorientert.
-Fleksibel, inkluderende og omstillingsdyktig.
-Positiv, ansvarsbevisst og motiverende med gode samarbeidsevner.
-Personlig egnethet vil bli vektlagt og politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr:
-Lønn etter avtale.
-Godt og inkluderende arbeidsmiljø.
-En bedrift i utvikling.

Andre opplysninger:
-Søknadsfrist: snarest mulig, senest 29. februar 2016.
-Midlertidig redusert stilling.
-Snarlig tiltredelse.

Kontakt:
Daglig leder Børge Hergren på tlf: 911 55 354 eller avd.leder Stein Svarlien på tlf: 400 70 135 for mere info om stillingen.

Søknad sendes til: Klæbu Industrier AS v/Børge Hergren, Brandhaugvn. 2, 7540 Klæbu eller på epost til borge@klabuindustrier.no

Turrullen

turrullenSom en videreutvikling av tennrullen vår, får du nå turrullen. En større rull som brenner lengre, perfekt på tur! Lette å ha med i sekken, lette å få fyr på. Løsne litt i kanten på rullen, så tenner den straks. Du trenger bare én!

For bruk i stormkjøkken: sett opp stormkjøkkenet som vanlig, og legg rullen på tvers over rødspritbrenneren (husk å fjerne evt gummipakning hvis du lar lokket i brenneren stå på). Bruker du to ruller kan du legge en på hver side. Ikke sett den på høykant i brenneren, det vil føre til at rullen ikke brenner helt opp. Underveis i kokingen kan du godt snu rullen for å sørge for maks utnytting.

For bruk rett på stein: bygg en minibålplass av stein som kaffekjelen kan stå på slik at det blir rom til rullen under, gjerne med en flat/lav stein i bunnen som du legger rullen på.

Rullene er laget i avispapir og stearin og er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle tennbrikketter. De er også lettere å putte i tursekken enn f.eks. rødsprit, og du risikerer ikke søl.

75,- for 10 ruller

For privatpersoner: benytt gjerne vårt

bestillingsskjema

eller ta kontakt på bestilling@klabuindustrier.no eller 400 70 135 hvis du ønsker å bestille!

Idrettslag eller andre som ønsker å bestille for videresalg henvises til å kontakte Krigsvoll på bestilling@krigsvoll.no eller 72 88 45 00 (art.nr 530357)

 

Overføring av VTA fra stat til kommune

Regjeringen har foreslått å utrede en overføring av ansvaret for VTA (varig tilrettelagt arbeid) fra staten til kommunene. Vi frykter at dette vil føre til kutt i tilbudet til personer som trenger tilrettelagt arbeid, da de må konkurrere med blant annet skoler, barnehager og sykehjem i kampen om midler.

Les mer her:

Meld deg også gjerne inn i facebook-gruppen Arbeid for alle – også for personer med utviklingshemning