Administrasjonen

Administrasjonen holder til i 2. etg i Skarpsnovegen 5, og består av daglig leder, attføringsleder, regnskapsfører samt en kontormedarbeider.

Vi  har et positivt syn på mennesket og tro på individets evne for læring, utvikling og bruk av egne ressurser.

Respekt – Samhandling – Pålitelighet – Kompetanse

 

BørgeBørge Hergren
Daglig leder
borge.hergren@klabuindustrier.no
72 83 33 00 – 911 55 354