Velkommen

Før nyttår 2023 behandlet bystyret en sak om sammenslåing av de to  kommunale foretakene i Trondheim kommune, Klæbu industrier Trondheim KF og Stavne Trondheim KF.

Fra og med 1.1.2023 har vi vært sammenslått og vi har fått et nytt navn.

Vi heter nå Stavne arbeid og inkludering Trondheim KF.

Hjemmesiden til Klæbu industrier avvikles.

Vi kommer til å ha en felles hjemmeside:

https://www.stavne.no