Velkommen til Klæbu Industrier AS

Klæbu Industrier AS er en bedrift som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne/arbeidsfunksjon, og vi prøver etter beste evne å tilbakeføre personer til et aktivt arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi gir hver deltaker utfordringer som er tilpasset den enkelte. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og følelsen av å delta i det sosiale liv.

Klæbu Industrier skal oppleves som en arbeidsplass med samme status som en hvilken som helst annen bedrift.

Meningsfylt arbeid for alle

Last ned:

OrganisasjonskartVelkomstpermVerdidokument