Velkommen til Klæbu Industrier

Klæbu Industrier er en bedrift som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne/arbeidsfunksjon, og vi prøver etter beste evne å tilbakeføre personer til et aktivt arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi gir deltakerne våre utfordringer som er tilpasset den enkelte. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og følelsen av å delta i det sosiale liv.

Meningsfylt arbeid for alle

For å bestille varer, gå til butikken vår