Overføring av VTA fra stat til kommune

Regjeringen har foreslått å utrede en overføring av ansvaret for VTA (varig tilrettelagt arbeid) fra staten til kommunene. Vi frykter at dette vil føre til kutt i tilbudet til personer som trenger tilrettelagt arbeid, da de må konkurrere med blant annet skoler, barnehager og sykehjem i kampen om midler.

Les mer her:

Meld deg også gjerne inn i facebook-gruppen Arbeid for alle – også for personer med utviklingshemning