Stilling ledig!

Klar for nytenking og nye utfordringer?

Klæbu Industrier AS er en vekstbedrift som er eid av Klæbu kommune.  Vi gir arbeid til mennesker med sammensatt bistandsbehov, og tilbudet er tuftet på våre verdier:

Respekt – Samhandling – Pålitelighet – Kompetanse

Fra og med 2017 vil Klæbu Industrier AS ha operativt ansvar for Introduksjonsprogrammet i Klæbu kommune, som innbefatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere og flyktninger. Tilbudet i sin helhet vil være rettet mot arbeid og i samarbeid med Klæbu kommune er vi derfor i gang med å utvikle en spennende ny tilnærming til norskopplæring for denne gruppen.

Lærer/-e til voksenopplæring i introduksjonsprogram

Klæbu Industrier har ledig undervisningsstilling/-er i et ettårig prosjekt fra og med 01.01.2017. Stillingene kan forlenges ved utvidelse av prosjektet.

Du/dere har hele- eller deler av følgende faglige bakgrunn:

 • Pedagogisk kompetanse:
  • gjennomført lærerutdanning i Norge eller utlandet, eller
  • praktisk-pedagogisk utdanning fra Norge eller utlandet
 • Fagkunnskaper:
  • gjennomført studium i norsk som andrespråk fra universitet eller høgskole eller moduler i nordisk språk og litteratur fra Norge eller fra utlandet, minimum 30 studiepoeng.
  • gjennomført studium i samfunnsfaglige emner fra universitet eller høgskole, minst 60 studiepoeng.
 • Fagdidaktikk:
  • didaktikk i norsk som andrespråk eller i norsk eller i fremmedspråk eller
  • relevant undervisningserfaring i norsk som andrespråk eller i fremmedspråk fra Norge eller fra utlandet.

Relevant erfaring kan kompensere for deler av formell fagkompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønsket tilleggsutdanning/kompetanse:

 • Erfaring med opplæring og veiledning av voksne
 • Erfaring med undervisning av minoritetsspråklige voksne
 • Interesse for og/eller erfaring med flerkulturelt arbeid
 • Har grunnleggende IKT – kunnskap
 • Er god på klasseledelse
 • Kommuniserer godt med deltaker og kolleger
 • Har stort engasjement og arbeidsglede
 • Bidrar positivt i teamsamarbeid og har godt humør

Vi tilbyr:

 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Etablere- og utvikle ny metodisk tilnærming til gjennomføring av introduksjonsloven
 • En spennende arbeidshverdag med utviklingsmuligheter.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Søknad med CV sendes til:

firmapost@klabuindustrier.no, eller

Klæbu Industrier AS
Brandhaugveien 2
7540 Klæbu

Søknadsfrist snarest mulig, senest 07.10.16

Spørsmål rettes til daglig leder Børge Hergren på tlf. 911 55 354 eller attføringsansvarlig Espen Engebretsen på tlf. 993 21 466.