Vi søker ny daglig leder!

En utfordrende og meningsfull lederstilling

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
Daglig leders hovedoppgave er å videreutvikle bedriftens strategi og målsettinger, og har det administrative hovedansvaret for resultatoppnåelsen. Bedriften er i stadig endring som følge av både endringer i bransjen og politiske føringer og tilpasninger inn mot kommunesammenslåingen. En viktig del av oppgaven er å utvikle bedriften i takt med endringene slik at vi «finner vår plass» også i en ny kommunestruktur og under endrede krav og oppdrag fra NAV.

Vedlikehold og utvikling av god kommunikasjon med kommunen som eier, kunder, leverandører og NAV er ett av virkemidlene. Andre sentrale oppgaver er økonomi- og personalansvar, samt forhandlinger og kontraktsinngåelser.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
Det søkes etter en leder med sterkt engasjement for bedriftens hovedpersoner – tiltaksdeltakerne. En leder som er kreativ og framtidsrettet i utviklingen av arbeidsmetoder, ny produksjon og nye aktiviteter. Du har relevant utdanning og ledererfaring.

Det søkes etter en leder med evne til å motivere, vise begeistring og skape entusiasme.

Vi ser etter en person med godt humør, medmenneskelighet, gjennomføringskraft, samarbeidsevne og arbeidskapasitet.

Vi tilbyr
En utfordrende og meningsfull lederstilling, lønn etter avtale i samsvar med kvalifikasjoner, samt gode pensjonsordninger.

Ta gjerne kontakt med styreleder Helge Nilsen på tlf. 909 86 865 eller konfidensiell kontakt med Avantas ved vår rådgiver Ketil Selven, tlf. 907 56 180.

Vennligst registrer kortfattet søknad med CV på www.avantas.no innen 18.juni 2017