Har du uføretrygd men har et ønske om å være tilknyttet et arbeidsmiljø og utføre en jobb for oss?

Klæbu Industrier har ledig stilling(er) i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Stillingen er for deg som har eller vil få uføretrygd, men som fortsatt er motivert for og i stand til å arbeide. Ansettelse i VTA innebærer at du er å betrakte som arbeidstaker, men arbeidsinnholdet kan tilpasses den enkelte.

Du vil motta bonuslønn fra oss som vil komme i tillegg til din uføretrygd.

For å lese litt om bedriften ber vi deg se på Facebook eller her på våre hjemmesider.

Våre hovedoppgaver er:

  • Produksjon og pakking av tennruller. Enkelt produksjonsarbeid
  • Park og Grønt: Stell av kommunale arealer og Klæbu kirkegård
  • Produksjon av varmepumpehus (Snekker-gruppe)
  • Renholdsoppgaver: Biler, lokaler og borettslag.
  • Bruktbutikken vår

Har du andre tanker om hva du kunne tenkt deg å jobbe med eller ideer er du velkommen til å ta kontakt.  Vi jobber stadig med å utvikle arbeidsoppgaver som til enhver tid er tilpasset vår drift og våre ansatte.

Send gjerne en enkel søknad til oss hvor du sier litt om hvem du er og hva du har gjort før, eller kontakt oss hvis du har spørsmål: