Yrkesrettet attføring

Om du på grunn av skade eller sykdom ikke klarer å arbeide, vil yrkesrettet attføring være en mulighet. Det vanligste er at du på grunn av sykdom eller skade ikke klarer å utføre arbeidet du har eller hadde før. Ved yrkesrettet attføring skal du kunne bli i stand til å skaffe, eller beholde passende arbeid.

Hvis du søker uførepensjon er det nødvendig å gjennomgå yrkesrettet attføring. Grunnen er at man i mange tilfeller ikke vet om arbeidsevnen er tilstrekkelig nedsatt for å være berettiget til uførepensjon. Også de som mottar hel eller gradert uførepensjon kan søke om yrkesrettet attføring. Ansvaret for yrkesrettet attføring er overført til NAV. Som tiltaksarrangør vil Klæbu Industrier AS i samarbeid med NAV være en del av attføringsløpet.

Klæbu Industrier AS sin rolle i attføringsprosessen

Om du ikke lenger er i stand til å arbeide innen ordinært arbeidsliv og du velger å søke om attføring, settes det i gang en innsøkingsprosess. Her blir det vurdert om du oppfyller eventuelle medisinske vilkår for å få attføring, eller om det er andre årsaker som ligger til grunn for at du har behov for attføring. Det stilles krav til at du selv er deltakende i attføringsprosessen. NAV krever derfor at du utarbeider en handlingsplan som skal fungere som en plan for hvordan du kan skaffe deg arbeid. Ved innvilget søknad blir det sett nærmere på hvilke tiltak som er hensiktsmessig for å nå de mål som er satt i handlingsplanen. Det er her Klæbu Industrier AS kommer inn i bildet.