Arbeidspraksis med enkeltvedtak

Arbeidspraksis med enkeltvedtak er et tiltak for ungdom som trenger spesiell tilrettelegging. Mange ungdommer passer ikke inn i et skolesystem, men har gjennom samtaler med BUP/PPT fått en utredning som sier at de trenger en praktisk rettet hverdag.

Fordelingen av hvor mange dager med arbeidspraksis eller undervisning det skal være, er behovsprøvd. Dette er også et tiltak som passer for ungdom som avslutter videregående utdannelse. Målgruppen er i alderen 13 – 23 år.