Om oss

Klæbu Industrier AS er en bedrift som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne/arbeidsfunksjon, og vi prøver etter beste evne å tilbakeføre personer til et aktivt arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi gir deltakerne våre utfordringer som er tilpasset den enkelte. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og følelsen av å delta i det sosiale liv.

Bedriften

Vi leverer ulike varer og tjenester, men legger samtidig stor vekt på utvikling av mennesker. Hoveddriften er delt i to avdelinger; VAM-torget som i hovedsak driver vaskeri og produserer husflidsprodukter og tennruller, og Park & Grønt som tilbyr ulike former for skjøtsel og grøntarbeid og produserer blant annet varmepumpehus og dåpslysestaker (for fullstendig oversikt over alle våre varer og tjenester, se nettbutikken og tjenestetilbud). Målet vårt er at alle deltakere skal ha arbeidsoppgaver som gir mestringsfølelse, og samtidig utfordringer å vokse på.

Våre attføringstilbud:

• VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid)
• Arbeid/aktivitetstilbud til funksjonshemmede
• APO (Arbeidspraksis i Ordinær virksomhet)
• AE (Arbeidspraksis Enkeltvedtak)