Om oss

Klæbu Industrier AS er en bedrift som tilrettelegger arbeid for personer med nedsatt arbeidsevne/arbeidsfunksjon, og vi prøver etter beste evne å tilbakeføre personer til et aktivt arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi gir deltakerne våre utfordringer som er tilpasset den enkelte. Ved å gi trygghet og mestringsfølelse, øker vi selvtilliten og følelsen av å delta i det sosiale liv.

Bedriften

Vi leverer ulike varer og tjenester, men legger samtidig stor vekt på utvikling av mennesker. Hoveddriften er delt i to avdelinger; VAM-torget som i hovedsak driver vaskeri og produserer husflidsprodukter og tennruller, og Park & Grønt som tilbyr ulike former for skjøtsel og grøntarbeid og produserer blant annet varmepumpehus og dåpslysestaker (for fullstendig oversikt over alle våre varer og tjenester, se nettbutikken og tjenestetilbud). I tillegg har vi Klæbu Voksenopplæring som driver introprogram for flyktninger. Målet vårt er at alle deltakere skal ha arbeidsoppgaver som gir mestringsfølelse, og samtidig utfordringer å vokse på.

Våre attføringstilbud:

• VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid)
• Arbeid/aktivitetstilbud til funksjonshemmede
• APO (Arbeidspraksis i Ordinær virksomhet)
• AE (Arbeidspraksis Enkeltvedtak)