Fornyet godkjenning som tiltaksarrangør

Bedriften har nylig gjennomgått revidering av godkjenningen som tiltaksarrangør for arbeidsrettede tiltak i skjermet virksomhet, og er nå godkjent fram til 05.11.2015. Revisjonen ble foretatt av NAV Sør-Trøndelag, og Klæbu Industrier AS vurderes å ha et godt grunnlag for å gjøre en god jobb for NAV Klæbu og deres brukere.

Emosjonelt lederskap

Kurs i emosjonelt lederskap er nå gjennomført, og alle har fått utdelt kursbevis for å ha gjennomført et 20-timers kurs med fokusk på emosjonell kompetanse, innsikt og kommunikasjon. Gratulerer!