Administrasjonen

Administrasjonen holder til i 2. etg i Skarpsnovegen 5, og består av daglig leder, attføringsleder, regnskapsfører samt en kontormedarbeider.

Vi  har et positivt syn på mennesket og tro på individets evne for læring, utvikling og bruk av egne ressurser.

Respekt – Samhandling – Pålitelighet – Kompetanse

 

Roar Aune
Daglig leder
roar.aune@klabuindustrier.no
72 83 33 00 – 916 72 310