Park og Grønt

Vi på park og grønt tar på oss ulike oppdrag; grønn skjøtsel, snøbrøyting og vaktmestertjenester. I tillegg produserer vi ved for salg, og vi selger varmepumpehus og andre produkter. Klikk her for informasjon og bestilling av produkter.

Av faste oppdrag har vi endel skjøtsel for Klæbu Kommune; offentlige plasser, skoler, barnehager, friluftsanlegg og turstier, og vi har stell og graving ved Klæbu Kirkegård.

Vi tar oppdrag for private, næringsdrivende, bofellesskap og lignende – ta gjerne kontakt hvis du har noe vi kan hjelpe deg med. Av utstyr har vi blant annet traktor, kompaktlaster, minigraver og feiemaskin, samt minibuss og varebil for utleie.

steinStein Svarlien
Avd. leder Park og Grønt
stein.svarlien@klabuindustrier.no
72 83 33 00 – 400 70 135