Klæbu Voksenopplæring

I januar 2017 startet vi driften av Klæbu Voksenopplæring, som driver kommunens introprogram for flyktninger. Dette innebærer opplæring i blant annet norsk og samfunnsfag, samt språkpraksis både ute i eksterne bedrifter og internt på avdelingene våre.

Vi ønsker oss stadig flere språkpraksisplasser, og alle som vil bidra er velkommen til å ta kontakt!

Følg oss også gjerne på Facebook!

Maida Sabic Lundby og Øystein Borgen
Lærere, voksenopplæring
oystein@klabuindustrier.no
maida@klabuindustrier.no
468 65 020